Badania nad Techniką Aleksandra (British Medical Journal – 2008)

 

Zastosowanie Techniki Aleksandra w szkołach (materiał filmowy)