Oburęczność to zwiększenie równowagi oraz ważny przekaz dla człowieka

Ogólna tendencja w posługiwaniu się sobą to jednostronne, prawo- lub leworęczne używanie siebie. Wiążą się z tym nasze przyzwyczajenia i nieumiejętne rozłożenie równowagi. W nasz ruch wkładamy również emocje lub stres. Później często coś nas boli bo za długo używaliśmy jedną stronę. Używanie nie dominującej ręki zacznie odciążać rękę dominującą. Zaczniemy inaczej funkcjonować i uczyć się nowych czynności, które będą rozwijać nowe połączenia w naszym układzie nerwowym. Profesor Raymond Dart tracił wzrok w wieku 80 lat. Zaczął używać swojej drugiej ręki i wzrok zaczął mu lepiej funkcjonować. Ślepnięcie zostało wstrzymane i nie pogłębiało się. Zaczął później propagować ideę wdrażania oburęczności w codzienne życie człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *