Technika Aleksander jako narzędzie do samopoznania.

Technika Alexander jest wspaniałym narzędziem do udoskonalania psychofizycznej sprawności w życiu.To jak możemy się zatrzymać i zreflektować nasz często nieprawidłowy ruch przy zastosowaniu rozluźnienia szyi (stosując komendy Techniki) oraz ustawieniu odpowiednio głowy.
To może spowodować, że nasz organizm zacznie się sam dostosowywać do wybranej czynności ruchu przy chodzeniu, przy wstawaniu, siadaniu, siedzenia na krześle oraz wykonywaniu sportu. Zatrzymanie i odpowiednie ustawienia jest początkiem do prawidłowego ułożenia ciała w ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.